Programul slujbelor

Joi, 27 mai

 • 18.00 - Sf. Maslu
 • 19.45 - Spovedanie

Duminica, 30 mai

 • 11.30 - Sf. Liturghie

Joi, 3 iunie

 • 18.00 - Sf. Maslu
 • 19.45 - Spovedanie

Duminica, 6 iunie

 • 11.30 - Sf. Liturghie

Joi, 11 iunie
Înălțarea Domnului

 • 09.30 - Acatist
 • 10.00 - Sf. Liturghie

Duminica, 13 iunie

 • 11.30 - Sf. Liturghie

Joi, 17 iunie

 • 18.00 - Sf. Maslu
 • 19.45 - Spovedanie

Sâmbătă, 19 iunie

 • 11.30 - Parastas. Moșii de vară.

Duminica Rusaliilor, 20 iunie

 • 11.30 - Sf. Liturghie

Luni, 21 iunie
Lunea Rusaliilor

 • 09.30 - Acatist
 • 10.00 - Sf. Liturghie

Joi, 24 iunie
Nașterea Sf. Ioan Botezătorul

 • 09.30 - Acatist
 • 10.00 - Sf. Liturghie

Vineri, 25 iunie

 • 10.00 - 12.00 - Spovedania & Program bibliotecă

Duminica, 27 iunie

 • 11.30 - Sf. Liturghie

Marți, 29 iunie
Sf. Ap. Petru și Pavel

 • 09.30 - Acatist
 • 10.00 - Sf. Liturghie

Dragii mei, întrucât nu avem voie mai mult de 35 de persoane la o slujbă (inclusiv 5-6 persoane de la cor), trebuie să vă anunțați în continuare participarea la slujbă pe WhatsApp! Vă rog să aveți înțelegere și să respectați normele de igienă impuse. Masca FFP2 este obligatorie. Mulțumesc mult!

 

Pr. prot. dr. Alexandru Nan

 

Descarcă programul în pdf:
Programul slujbelor iunie 2021

Botezul este Taina prin care omul, prin întreita afundare în apă și prin rostirea formulei botezului de către săvârșitor, curățindu-se de păcatul strămoșesc și de păcatele personale făcute până atunci, se renaște spre o viață nouă, se face părtaș roadelor răscumpărării prin jertfa Crucii și devine membru al Bisericii.

Taina botezului, instituită de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin cuvintele „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh“ (Matei 28, 19), se săvârșește, de obicei, la 40 de zile după nașterea copilașului.

După porunca expresă a Mântuitorului, administrarea Tainei Botezului apare drept parte integrantă din însăși misiunea apostolică, având un caracter universal, iar după Înălțare, la Cincizecime, vedem pe Sfinții Apostoli botezând pe noii convertiți (F. Ap. 2, 38). Din ziua Cincizecimii, respectiv din momentul în care Mântuitorul, după moartea, învierea și înălțarea Sa, a trimis Duhul Sfânt asupra ucenicilor adunați în Ierusalim și s-a constituit Biserica, botezul apare actul prin care cineva devine membru al noii comunități.

Pentru primii creștini, un lucru era cert: pentru a deveni membru al Bisericii, pentru a fi creștin, trebuia să fii botezat. Prin el deveneai membru al poporului lui Dumnezeu, deschizându-se drumul Împărăției.

Sfântul Vasile cel Mare critica obiceiul acelora care amânau botezul cât mai mult posibil, chiar până în preajma morţii, nu din motive de credinţă, ci din indiferenţă sau viclenie. La rândul lor, nenumărate picturi de pe pereţii catacombelor şi inscripţii de pe pietrele funerare, toate aparţinând primelor veacuri creştine, stau mărturie că Biserica a recurs încă dintru început la botezul copiilor.

Pentru Taina Sfântului Botez sunt necesare:

 • certificatul de naştere (copie), adăugaţi: domiciliul părinţilor şi al naşilor, numărul de telefon și adresa de email
 • o lumânare
 • prosop mare de şters pruncul
 • prosopel pentru preot
 • o sticluță de ulei de măsline
 • naşii să fie membrii ai Bisericii Ortodoxe
 • naşii să poată rosti Crezul (Simbolul credinţei)
 • se achită taxa fixată de către Consiliul parohial
 • programarea se anunţă direct la biserică după sfintele slujbe, telefonic sau prin email

Programarea se anunţă direct la biserică după sfintele slujbe, telefonic (Pr. Alexandru Nan: 089 518 77777 / 0152 59975144, sau prin email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Simbolul credinței (Crezul)

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul,
Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.
Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul Născut,  Care din Tătal S-a născut, mai înainte de toţi vecii.
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire
S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara și S-a făcut om;
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit şi S-a îngropat;
Şi a înviat a treia zi după Scripturi;
Şi S-a înălțat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui;
Şi iaraşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică;
Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor,
Aştept învierea morţilor;
Și viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Puteți downloda de aici această pagină: Despre Sfântul Botez

Comunitate

Pr. Prof. Dr. Mircea Basarab

Înregistrare la autoritățile germane cu sigla RX

Citatele zilei

Cerere de înscriere

Puteți descărca de aici:

Cererea de înscriere în
parohia noastră.

 • 01-slide-f.jpg
 • 02-slide-f.jpg
 • 03-slide-f.jpg

© Biserica Ortodoxă Română “Naşterea Domnului” MÜNCHEN | Adresa: Blumen-Str. 36, 80331 München | Părintele Paroh Alexandru Nan | Telefoane: 089.51.877.777 | 015.259.975.144